Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest:

Ahau Dawid Miłek

discosfera.pl

NIP: 6351860292

Marzankowice 44

43-178 Ornontowice

kontakt@discosfera.pl

Telefon: +48 505 419 908

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

 

1. DANE DOSTĘPOWE I HOSTING

Naszą stronę internetową można odwiedzać bez podawania danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej, serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, np. nazwę zadanej strony, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych oraz dostawcę usług internetowych składającego zapytanie (tzw. logi dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym, prawidłowym prezentowaniu naszych stron internetowych i oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

HOSTING

Usługi w zakresie hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone na nasze zlecenie przez naszych usługodawców w ramach powierzenia przetwarzania danych. O ile niniejsza polityka prywatności nie stanowi inaczej, wszystkie dane dostępowe oraz dane zebrane w przewidzianych do tego celu formularzach na naszej stronie, będą przetwarzane na ich serwerach. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców i podstaw współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami.

 

2. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH REALIZACJI UMOWY, KONTAKTOWYCH ORAZ ZAŁOŻENIA KONTA KLIENTA

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie lub kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której się Państwo z nami kontaktują. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania.

 

3. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

 

OGÓLNE INFORMACJE

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej oraz umożliwić Państwu korzystanie z jej kluczowych funkcji, wykorzystujemy w tym celu narzędzia technologiczne, w tym tzw. pliki cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Wykorzystujemy technologie, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia prawidłowego i optymalnego korzystania z niezbędnych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcja koszyka zakupowego). Technologie te przetwarzają dane takie jak np. Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. o zawartości koszyka zakupowego). Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty.

Ponadto wykorzystujemy również narzędzia technologiczne w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. w celu udowodnienia otrzymania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych), jak również w celu analizy internetowej i marketingu internetowego. Dalsze informacje na ten temat, w tym odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, znajdują się w kolejnych sekcjach niniejszej polityki prywatności.

Gdy na wykorzystywanie określonych narzędzi technologicznych została nam udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), może ona zostać wycofana przez Państwa w każdej chwili. W celu wycofania zgody proszę skontaktować się z nami za pośrednictwem zakładki „KONTAKT” lub bezpośrednio na adres mailowy: kontakt@discosfera.pl

 

4. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES I PODOBNYCH NARZĘDZI TECHNOLOGICZNYCH W CELACH ANALITYKI INTERNETOWEJ I MARKETINGOWYCH

O ile wyrazili się Państwo na to swoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wykorzystujemy na naszej stronie internetowej wskazane poniżej pliki cookies i inne, podobne narzędzia technologiczne z których korzystamy w celach analizy internetowej i marketingu internetowego. Dzięki nim możemy dostosować naszą ofertę do Państwa preferencji oraz poprawić funkcjonalność i efektywność naszej strony internetowej. Poniżej znajduje się szczegółowy opis tych narzędzi:

 

WYKORZYSTYWANIE USŁUG GOOGLE

Korzystamy z wskazanych poniżej narzędzi technologicznych firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Informacje zbierane automatycznie przez technologie firmy Google dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała dla USA decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. W przypadku gdy w ramach użycia narzędzi technologicznych Google dochodzi do przetwarzania Państwa adresu IP, wówczas dzięki włączonej anonimizacji IP Państwa adres jest skracany przed zapisaniem na serwerach Google. Tylko w wyjaątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i tam skrócony. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii Google opisanych w niniejszej polityce prywatnościi, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Google umowy o współadministrowanie danymi osobowymi zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdą Państwo w polityce prywatnosści na stronie firmy Google [http://policies.google.com/privacy?hl=pl].

 

GOOGLE ANALYTICS

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics, świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa plików cookies, które umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej przez Państwa. Informacje generowane przez pliki cookies na temat Państwa korzystania z naszej strony internetowej (w tym Państwa adres IP) są przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. W celu ochrony Państwa prywatności, na naszej stronie internetowej mamy aktywowaną anonimizację adresu IP, co skraca Państwa adres IP przed przekazaniem go na serwery Google w Unii Europejskiej lub w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Google używa tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z internetu. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Państwa zgoda na korzystanie z usługi Google Analytics może zostać wycofana w każdej chwili, jednak wycofanie zgody nie wpływa na legalność dotychczasowego przetwarzania danych. Mogą Państwo zablokować instalację plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej; jednak zwracamy uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo być ograniczeni w korzystaniu z niektórych funkcji naszej strony internetowej.

GOOGLE ADWORDS

Na naszej stronie internetowej korzystamy również z narzędzia Google AdWords, które umożliwia nam analizę skuteczności naszych reklam. W ramach tej usługi używamy plików cookies, które pozwalają nam śledzić, czy użytkownik, który kliknął na naszą reklamę, dokonał określonej akcji (np. zakupu). Dzięki temu możemy mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych. Państwa zgoda na korzystanie z usługi Google AdWords może zostać wycofana w każdej chwili. Mogą Państwo zablokować instalację plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej; jednak zwracamy uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo być ograniczeni w korzystaniu z niektórych funkcji naszej strony internetowej.

FACEBOOK PIXEL

Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia Facebook Pixel, które jest świadczone przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Facebook Pixel pozwala nam śledzić akcje użytkowników po kliknięciu na naszą reklamę na platformie Facebook. Dzięki temu możemy mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych oraz dostosować naszą ofertę do Państwa preferencji. Państwa zgoda na korzystanie z Facebook Pixel może zostać wycofana w każdej chwili. Mogą Państwo również skonfigurować ustawienia prywatności w swoim koncie na platformie Facebook, aby określić, w jaki sposób Facebook może wykorzystywać zebrane dane do personalizacji reklam.

 

5. MOŻLIWOŚĆ SPRZECIWU I USUNIĘCIA

 

Oczywiście mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Prosimy pamiętać, że w przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już mogli świadczyć Państwu pewnych usług, których świadczenie wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mogą Państwo również żądać usunięcia swoich danych osobowych. Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku żądania usunięcia danych nie będziemy w stanie kontynuować świadczenia Państwu usług, których świadczenie wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prosimy o kontakt w sprawie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych za pośrednictwem zakładki „KONTAKT” lub bezpośrednio na adres mailowy:

kontakt@discosfera.pl

 

6. PRAWO DO WNIOSKU, POPRAWIANIA, OGRANICZANIA PRZETWARZANIA I PRZENOSZENIA DANYCH

 

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji dotyczących swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców, a także celu przetwarzania danych, a także prawo do poprawienia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia swoich danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Mogą Państwo również zażądać skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub usunięcia danych, o ile nie ma to wpływu na przechowywanie danych, które jest wymagane przez przepisy prawa lub które są niezbędne do wykonania umowy z Państwem. Prosimy o kontakt w tej sprawie za pośrednictwem zakładki „KONTAKT” lub bezpośrednio na adres mailowy: kontakt@discosfera.pl

 

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

W celu ochrony Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem i manipulacją, stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Nasi pracownicy i wszyscy osoby zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i do zachowania poufności tych danych. Nasze środki bezpieczeństwa są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępującej technologii.

 

8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowywania niniejszej polityki prywatności do zmian prawnych lub technicznych, w miarę potrzeb. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej polityki prywatności, aby być informowanym o najnowszych zasadach ochrony danych.

 

9. KONTAKT

 

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub w celu skorzystania z praw przysługujących Państwu w związku z ochroną danych, prosimy o kontakt za pośrednictwem zakładki „KONTAKT” na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio na adres mailowy:

kontakt@discosfera.pl.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

kontakt@discosfera.pl

Discosfera.pl - bo impreza to nie tylko muzyka, ale także niezapomniane wrażenia! Nasz dmuchany namiot to hit na każdej imprezie! Zaskocz swoich gości niebanalnym miejscem do tańca i szaleństwa!  Odkryj, jak zrobić imprezę na miarę disco!